ข่าวและกิจกรรม

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

graduate ceremony

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภทรถชนไข่

ในกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) จากสภาวิศวกร

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโลหะเบื้องต้นสู่ชุมชนเป้าหมาย จ.นครนายก

 

 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon Nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606