บุคลากรประจำภาควิชา

นายณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสาน คำดีผล

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายสว่าง ชาติทอง

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายบุญเลิศ เอี่ยมสะอาด

 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7   Rangsit-Nakhon nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606     Email:Nattapong@swu.ac.th

-