บุคลากรประจำภาควิชา

นายณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประสาน คำดีผล

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายสว่าง ชาติทอง

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นายบุญเลิศ เอี่ยมสะอาด

 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon Nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606

-