เครื่องมือปฏิบัติการโลหะวิทยา

 

          ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาจะมีเครื่องมือทั้งหมด 5 ประเภทคือ เครื่องขัดโลหะ เครื่องเพ็นดูลั่ม เครื่องทดสอบความแข็ง ตู้อบขนาดกลาง และตู้อบขนาดเล็ก

 

เครื่องขัดโลหะ

เป็นเครื่องขัด เพื่อทำการเตรียมชิ้นงานทางโลหะวิทยา สำหรับการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค สามารถใช้ในการขัดหยาบและขัดละเอียดได้ การใช้งานจะต้องไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและแรงเครียด เป็นเครื่องขัดชนิดจานคู่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จานขัดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ส่งกำลัง ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเลคโทรนิค มีระบบน้ำหล่อเย็นขณะขัดชิ้นงาน พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ปรับระดับความแรงของน้ำได้

เครื่องทดสอบแรงกระแทกเพนดูลัม

เป็นชุดทดสอบหาคุณภาพของวัสดุอีกวิธีหนึ่ง เป็นวิธีทำลายชิ้นงาน 
โดยใช้แรงเหวี่ยงของค้อนกระแทก ให้ไปกระทบชิ้นงานทดสอบเพียง
ครั้งเดียวให้แตกหักภายใต้สภาวะที่กำหนด เป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้าง
ที่แข็งแรงและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเครื่องทดสอบ มีอุปกรณ์ 
์สำหรับเบรค มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะทดสอบ

เครื่องทดสอบความแข็ง

เป็นเครื่องทดสอบความแข็งที่อ่านค่าหน่วย Rockwell และ Brinellได้โดยตรงจากเครื่องทดสอบ เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแสดงผมด้วยเข็มบอกค่าร๊อกเวลล์ ทำงานโดยใช้โหลดสปริง สามารถใช้ทำสอบหน่วย Rockwell มีขนาด 60 , 100 , 150 กิโลกรัมและแบบ Brinell ที่ขนาด 62.5 , 125 , 187.5 กิโลกรัม

ตู้อบขนาดกลาง

ใช้อบโลหะ ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ Solid state สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ มีระบบนิรภัย เตาจะหยุดทำงานเมื่อมีปัญหา ห้องใส่งานอบระบบด้วยฉนวนและมีพัดลม
เพื่อควบคุมความร้อนให้กระจายสม่ำเสมอภายในเตาและ สามารถเร่งความร้อนรวดเร็วขึ้น

ตู้อบขนาดเล็ก

ใช้อบโลหะ ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ Solid state สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ มีระบบนิรภัย เตาจะหยุดทำงานเมื่อมีปัญหา ห้องใส่งานอบ
ระบบด้วยฉนวนและมีพัดลมเพื่อควบคุมความร้อน
ให้กระจายสม่ำเสมอภายในเตาและ สามารถเร่งความร้อนรวดเร็วขึ้น

 

ก่อนหน้า เครื่องจักรในภาควิชา ถัดไป

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606

-