เครื่องมือวัดละเอียด

 

          ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด

 

เครื่องวัดชิ้นงานแบบภาพขยาย

เป็นเครื่องมือวัดละเอียดชนิดมีความเที่ยงตรงสูง ได้มาตรฐานสากลเช่น DIN ISO JIS หรือเทียบเท่า เป็นเครื่องวัดแบบขยายตั้งโต๊ะที่ใช้สำหรับตรวจสอบรูปแบบ วัดขนาดและวัดมุมต่าง ๆ ของชิ้นงานที่มีรูปทรงต่าง ๆ มีการแสดงภาพของชิ้นงานที่ทำการตรวจสอบด้วยจอภาพในแนวตั้ง มีขนาด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจอภาพโตไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร หมุนรอบตัว 360 องศา มีระบบการวัดมุมตามลักษณะของชิ้นงานซึ่งแสดงค่ามุมที่วัดได้เป็นตัวเลข ได้ละเอียด 1 ลิบดาหรือ 0.01 องศา และสามารถปรับค่าศูนย์ได้ทุกตำแหน่ง ตามต้องการและค่ามุมที่แสดงในหน่วนยขององศาจะสามารถแปลง เป็นระบบทศนิยมได้และมีระบบช่วยความจำข้อมูลขอค่าวัดมุม เครื่องวัดสามารถวัดในระบบภาพชิ้นงานและระบบภาพผิวหน้า สามารถใช้งานได้ทั้งระบบมิลลิเมตรและระบบนิ้วในเครื่องเดียวกัน

 

 

ก่อนหน้า เครื่องจักรในภาควิชา ถัดไป

 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606

-