เครื่องมือห้องปฏิบัติการทรายหล่อ

 

         ห้องปฏิบัติการทรายหล่อมีเครื่องมือปฏิบัติการอยู่ 5 ประเภทคือ เครื่องกระทุ้งทราย เครื่องทดสอบความโปร่ง เครื่องวัดความชื้น เครื่องผสมทราย เครื่องทดสอบก้อนทราย

 

เครื่องกระทุ้งทราย

เป็นอุปกรณ์สำหรับเตรียมงานทรายเพื่อทดสอบคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องที่ใช้เตรียมชิ้นทดสอบรูปทรงกระบอกที่มีขนาดมาตรฐาน คือเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " และสูง 2 " ( AFS ) ตัวกระทุ้งทรายมีน้ำหนักมาตรฐาน 14 lb AFS กิโลกรัม สามารถเลื่อนไปมาในแนวตั้งได้ง่าย ลูกเบี้ยวหมุน กำหนดระดับความสูงของตัวกระทุ้งที่ระดับความสูง 2"

เครื่องทดสอบความโปร่ง

ใช้วัดความโปร่งของทรายหล่อและทรายทำไส้แบบขณะชื้นและแห้ง ใช้หาความโปร่งได้ทั้งระบบ AFS และ DIN ตัวเครื่องทำด้วยอลูมิเนียม ประกอบด้วยถังน้ำและฐานเครื่อง ภายในถังน้ำจะมีฝาครอบสอดเข้าไปในถัง ซึ่งสามารถปรับให้มีอากาศบรรจุอยู่ ใต้ฝาครอบได้ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ความดันไม่น้อยกว่า 10 CM Water มีสเกลอยู่หน้าเครื่องเพื่อใช้อ่านค่า

เครื่องไล่ความชื้น

เป็นชุดไล่ความชื้นในทรายหล่อ มีชุด Timer ตั้งเวลาได้ 0-15 นาที มีช่วงอุณหภูมิ 90-170 องศาเซ็นติเกรด ใช้ไฟฟ้า 780 VA 220 V 50 Hz Dring pan and cooling base มีขนาดความลึก 50 มิลลิเมตร

เครื่องผสมทราย

ใช้ผสมทรายหล่อหรือทรายไส้แบบเพื่อทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ผสมทรายได้อย่างน้อยครั้งละ 1 - 2.5 กิโลกรับ มีใบผสมทราย 2 ใบ ติดกับแกนหมุนของเครื่อง ซึ่งหมุนด้วยความเร็วอย่างน้อย 3.5 RPM ชุดใบผสมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ กำลังอย่างน้อย 0.25 HP ระบบไฟ 220/240 V , 1 Phase , 50/60 Hz

เครื่องทดสอบก้อนทราย

เป็นเครื่องสำหรับทดสอบความแข็งแรงขณะชื้นของ
ทรายหล่อและความแข็งแรงขณะแห้งของทรายทำไส้แบบ ฐานเครื่องทำด้วยหล่อโลหะมีความแข็งแรง รองรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ดี ตัวเครื่องประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ Frame pendulum weight และ pusher arm มีแท่งแม่เหล็กสำหรับล็อคตำแหน่งเพื่อนอ่านค่าจากการทดสอบ เครื่องทดสอบเป็นแบบ Dead weight testing machine

 

ก่อนหน้า เครื่องจักรในภาควิชา ถัดไป

 

 

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University
63 Moo 7 Rangsit-Nakhon nayok Road, Ongkharak, Ongkharak, Nakhon Nayok 26120
Tel : (+66)2-6495475   FAX : (+66)37-322606

-