เครื่องจักรกล CNC

 

       CNC (Computer Numerical Control)เป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานโดยการโปรแกรมเข้าไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะให้มันทำงานตามแบบที่เราโปรแกรมเข้าไป มีหลายภาษาที่ใช้กับเครื่อง โดยมากจะเป็นงานโลหะที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง โดยที่การหล่อไม่สามารถทำได้

 

เครื่องกัด CNC

เครื่องกลึง CNC

เครื่องกัด CNC

เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า

 

 

  เครื่องจักรในภาควิชา ถัดไป

 

 

 

©COPYRIGHT

-